FINGRARNA RULLAR

Fingrarna rullar över tangetbordet och denna dikt kom till. Jag kan inte förklara känslorna bakom den, bara att det känns äkta. Bara att den är sann. Bara att den är min bästa vän, men samtidigt min största rädsla. ut territus perdere aliquem, sciens ..


där sorgen aldrig glöms
där sorgen aldrig hindrar 
där breda vingar flyger mig igenom sorgen
där jag tillåts minnas, hoppas och tro att sorgen hjälper
där tårarna rullar ner för mina kinder när personer jag älskar försvinner
där lugn musik sakta spelas som får mig att åter minnas, att du en gång fanns
där jag får sakna och tänka, där du finns